Σωματεία


Σωματείο Ξιφασκίας Λεμεσού

Τηλέφωνο: +357 99343712
Φάξ: +357 25334161
Ηλ. Ταχυδρομείο: limassolfencingclub@cytanet.com.cy
Facebook: LimassolFencingClub


Όμιλος Ξιφασκίας «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» – Λάρνακα

Τηλέφωνο: +357 96799507
Ηλ. Ταχυδρομείο: great.alexander.fencing@gmail.com
Facebook: great.alexander.fencing


Όμιλος Ξιφασκίας «ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ» Λευκωσίας

Τηλέφωνο: +357 97890410
Ηλ. Ταχυδρομείο: gladiators.nicosia@gmail.com
Facebook: Gladiators.Nicosia


Ακαδημία Ξιφασκίας ΑΞΙΑ Κύπρου – Λευκωσία

Τηλέφωνο: 70072386
Φάξ: +357 22878205
Ηλ. Ταχυδρομείο: enotiad@cytanet.com.cy


Όμιλος Ξιφασκίας Πανεπιστημίου Κύπρου

Τηλέφωνο: +357 99958577
Ηλ. Ταχυδρομείο: ucy.fencing.club@gmail.com
Facebook: UCY Fencing Club