Σωματεία


Σωματείο Ξιφασκίας Λεμεσού

Τηλέφωνο: +357 99343712
Φάξ: +357 25334161
Ηλ. Ταχυδρομείο: limassolfencingclub@cytanet.com.cy
Facebook: LimassolFencingClub


Αθλητική Ακαδημία Ξιφασκίας

Τηλέφωνο: +357 99956038
Ηλ. Ταχυδρομείο: fencingacademy@hotmail.com
Facebook: Αθλητική Ακαδημία Ξιφασκιας – Fencing Academy


Όμιλος Ξιφασκίας Πανεπιστημίου Κύπρου

Τηλέφωνο: +357 99958577
Ηλ. Ταχυδρομείο: ucy.fencing.club@gmail.com
Facebook: UCY Fencing Club


Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός “ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ”

Τηλέφωνα: +357 99638684, +357 96331559
Ηλ. Ταχυδρομείο: kamarlingos@cytanet.com.cy
Facebook: Cosmopolis CLUB


Σωματείο Ξιφασκίας Λευκωσίας

Τηλέφωνο: +357 99216012
Φάξ: +357 22760646
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@nicosiafencingclub.org.cy
Ιστοσελίδα: www.nicosiafencingclub.org.cy
Facebook: nicosiafencingclub