Σεμινάριο – Εξετάσεις Διαιτησίας

Η Ομοσπονδία προκηρύσσει εξετάσεις διαιτησίας, με συμμετοχή υποψηφίων από όλη την Κύπρο και σεμινάριο διαιτησίας για όλους τους διαιτητές (εν ενεργεία και υποψηφίους). Το σεμινάριο είναι ανοιχτό για παρακολούθηση από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Για τους αθλητές της Εθνικής ομάδας και τους εν ενεργεία διαιτητές είναι υποχρεωτικό.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου και η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις επισυνάπτονται.

Πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων διαιτητών αναγράφονται στο άρθρο 46 του Καταστατικού της ΚΟΞ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις πρέπει να αποσταλούν μέχρι την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου και ώρα 1900 μέσω φαξ 25585838 ή στο info@fencing.org.cy με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις
2. Αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου ή ανώτερης-ανώτατης Σχολής
3. Αντίγραφο ταυτότητας
4. Βεβαίωση ότι υπήρξε αθλητής ξιφασκίας (μόνο σε περίπτωση που δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αθλητών της ΚΟΞ)
5. Αντίγραφο Λευκού ποινικού μητρώου
6. Παράβολο 25 Ευρώ (για εξετάσεις)
7. Μία φωτογραφία

Οι δηλώσεις συμμετοχής στο σεμινάριο μπορούν να σταλούν από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου στο info@fencing.org.cy.

Δήλωση Συμμετοχής

Πρόγραμμα Σεμιναρίου