Προκύρηξη Σύμβασης – “Οργάνωση Αγωνιστικού χώρου και Τεχνική Υποστήριξη Αγώνων της ΚΟΞ”

Ανακοινώνεται η προκύρηξη σύμβασης: “Οργάνωση Αγωνιστικού χώρου και Τεχνική Υποστήριξη Αγώνων της ΚΟΞ”

Ονομασία: Σύμβαση 01/2016

Θέμα: Οργάνωση Αγωνιστικού χώρου και Τεχνική Υποστήριξη Αγώνων της ΚΟΞ

Προυπολογισμός: 1050 Ευρώ

Προθεσμία Δηλώσεων: 08 ΣΕΠ 16

Έναρξη Σύμβασης: 01 ΟΚΤ 16

Υποβολή Δηλώσεων: info@fencing.org.cy ή δια χειρός.


(Να αναφέρεται ο αγωνιστικός χώρος διεξαγωγής του αγωνιστικού προγράμματος εσωτερικού)

Σύμβαση 01/2016