Νέο Δ.Σ. και Επιτροπές ΚΟΞ

Σεβόμενη την απόφαση της Ανώτατης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμου (Απόφαση ΑΔΕΑ),  στις 29/11/2017 η ΚΟΞ συνέχισε την Εκλογική Διαδικασία από το σημείο που διακόπηκε στις 18/01/2017, και ανακηρύχθηκε το νέο Δ.Σ. όπως πιο κάτω:

Πρόεδρος – Χατζηαράπης Γιάννης
Αντιπρόεδρος – Παύλου Μάριος
Γραμματέας – Καμαρλίγγος Αντρέας
Ταμίας – Αθανασίου Λεωνίδας
Μέλος – Τσάε Βεϊτζό
Μέλος – Νικολέττου Άντρη
Μέλος – Εμμανουηλίδης Παναγιώτης

Στην πρώτη συνεδρία του Δ.Σ., έγινε ο διορισμός των επιτροπών της ΚΟΞ όπως πιο κάτω:

Τεχνική Επιτροπή

Πρόεδρος – Τσάε Βεϊτζό
Μέλος – Πήττα Ρίτσα
Μέλος – Λουκαϊδης Νικόλας
Μέλος – Berkaeva Zalina
Μέλος – Εμμανουηλίδης Ηρακλής

Δικαστική Επιτροπή

Πρόεδρος – Σουρουλλά Μαρίνα
Μέλος – Κανταρής Μάριος
Μέλος – Ιωάννου Ιωνάς