Ξιφασκία

Γενικά για το Άθλημα

Η ξιφασκία είναι ένα άθλημα αίθουσας που διέπεται από την φιλοσοφία ενός αγώνα, κατά τη διάρκεια του οποίου προσπαθείς να αγγίξεις τον αντίπαλο χωρίς να του επιτρέπεις να σε αγγίξει. Η εκμάθησή της γίνεται σε κλειστή αίθουσα, με ειδικό εξοπλισμό και υπό την καθοδήγηση προπονητή.

Η ξιφασκία βελτιώνει τις περισσότερες παραμέτρους της φυσικής κατάστασης, όπως είναι η ταχύτητα, η δύναμη, η εκρηκτικότητα και η συνεργασία χεριών και ποδιών. Ο συνδυασμός τεχνικής και τακτικής ασκεί το πνεύμα, αυξάνοντας την προσοχή και την ικανότητα συγκέντρωσης, τη γρήγορη σκέψη και μειώνει το χρόνο αντίδρασης.

Σήμερα η ξιφασκία είναι ένα ειρηνικό και απολύτως ασφαλές άθλημα το οποίο απευθύνεται σε άνδρες, γυναίκες και παιδιά από 7 χρονών.

“Calligraphy is so similar to fencing” – Yu Shu Lien

Όπλα

Η ξιφασκία διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες, όπου κάθε μία από αυτές χαρακτηρίζεται από διαφορετικό είδος Ξίφους(όπλου):

  • Ξίφος Ασκήσεων(Fleré)
  • Ξίφος Μονομαχίας(Epée)
  • Σπάθη(Sabre)

Όλοι οι επίσημοι αγώνες στην Κύπρο είναι ξίφους μονομαχίας.

Επαφές

Το Ξίφος Μονομαχίας είναι αποκλειστικά όπλο κρούσης. Επομένως, η επιθετική ενέργεια του όπλου αυτού ασκείται με την αιχμή και μόνο με αυτή. Η άκρη του ξίφους δεν είναι αιχμηρή, αλλά υπάρχει ένας μηχανισμός, ένα είδος πιεζοηλεκτρικού κουμπιού (πούντα). Όταν η πούντα έρθει σ’ επαφή με τη στολή του αθλητή και κάτω από μια ορισμένη πίεση (750γρ.), γίνεται ενεργοποίηση του μηχανήματος καταγραφής των χτυπη μάτων. Αυτό γίνεται με την βοήθεια καλωδίου το οποίο φέρει ο αθλητής και ενώνεται με τη βοήθεια εκτυλιχτήρα στο μηχάνημα καταγραφής.

Διεξαγωγή Αγώνων

Ο αγώνας ξιφασκίας διεξάγεται πάνω σε μεταλλική πίστα μήκους 14 μέτρων και πλάτους 1.5 έως 2 μέτρων. Ολόκληρη η πίστα είναι μονωμένη έτσι ώστε χτύπημα του ξίφους σε αυτή να μην ενεργοποιεί το τη συσκευή καταγραφής χτυπημάτων. Οι ξιφομάχοι προσπαθούν να κρατήσουν μια ασφαλή απόσταση ο ένας από τον άλλο. Στη συνέχεια. Προσπαθούν να μειώσουν την απόσταση διασπώντας ταυτόχρονα την άμυνα του αντιπάλου για να αποκτήσουν το πλεονέκτημα για την επίθεση.

Έγκυρη Επιφάνεια

Στο Ξίφος Μονομαχίας η έγκυρη επιφάνεια περιλαμβάνει ολόκληρο το σώμα του ξιφομάχου (κεφάλι, άκρα, κλπ). Αν σημειωθεί χτύπημα εκτός πίστας ή μετά από το πρόσταγμα ‘αλτ’ του διαιτητή ακυρώνεται. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η χρήση του μη οπλισμένου χεριού κατά τον αγώνα.

Κρίση Χτυπήματος

Τα χτυπήματα καταγράφονται με την βοήθεια ηλεκτρικού πίνακα (μηχάνημα καταγραφής). Στον πίνακα φαίνεται ο χρόνος παιχνιδιού, οι πόντοι και άλλες πληροφορίες χρήσιμες στον αθλητή και στον διαιτητή.

Αγώνες ομίλου

Οι ξιφομάχοι χωρίζονται αρχικά σε ομίλους μέχρι το πολύ επτά ατόμων και αγονίζονται με όλους τους αθλητές του ομίλου τους. Ένας αγώνας ομίλου τελειώνει όταν ένας ξιφομάχος πετύχει πέντε κτυπήματα ή όταν λήξει ο χρόνος των τριών λεπτών. Στην περίπτωση που περάσουν τρία λεπτά, νικήτής είναι ο ξιφομάχος που έχει πετύχει τα περισσότερα κτυπήματα. Αν ο αγώνας είναι ισόπαλος, δίνεται παράταση ενός λεπτού, μέχρι ο ένας αθλητής κτυπήσει πρώτος τον άλλο. Αν και πάλι δεν υπάρξει νικηφόρο κτύπημα, νικητής αναδικνύεται ο αθλητής που κέρδισε σχετικό πλεονέκτημα σε κλήρωση που γίνεται πριν τη διαδικασία της παράτασης.

Από την παραπάνω διαδικασία προκύπτει η αρχική κατάταξη των αθλητών, η οποία βασίζεται στην αναλογία νικών/ηττών ενός αθλητή, καθώς επίσης και στον αριθμό των κτυπημάτων που πέτυχε και έδωσε.

Aγώνες άμεσου αποκλισμού

Με βάση την κατάταξη γίνονται αγώνες άμεσου αποκλεισμού έτσι ώστε οι ξιφομάχοι να μειώνονται σταδιακά από 128 σε 64, 32, 16, κλπ μέχρι τον τελικό.

Οι αγώνες αυτοί απαιτουν 15 χτυπήματα σε χρόνο 9 λεπτών (3 γύροι των 3 λεπτών, με 1 λεπτό διάλειμα ενδιάμεσα. Στην περίπτωση ισοπαλίας επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παράτασης.