Συνδέσεις


Διεθνής Ομοσπονδία Ξιφασκίας
www.fie.ch

Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ξιφασκίας
www.eurofencing.info

Μεσογειακή Συνομοσπονδία Ξιφασκίας
www.comes-confmed.org

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
www.cyprussports.org

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
www.olympic.org.cy

Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας
www.fencing.org.gr

Nahouw
www.nahouw.net