Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού 23-30/9/18 – Πρόσκληση