Κατευθυντήριες οδηγίες προς Σωματεία για έναρξη προπονήσεων