Νέος κανονισμός για το παθητικό παιχνίδι

Παρακαλώ βρείτε συνημμένες τις τελευταίες οδηγίες της FIE και την μετάφραση στα Ελληνικά που αφορούν το παθητικό παιχνίδι.
Ο νέος κανονισμός έχει τεθεί σε ισχύ και στους δικούς μας αγώνες.

FAQ-U2F-GREEK (pdf)
FAQ-U2F-ENG (pdf)