Αναθεωρημένες οδηγίες προς Σωματεία για διεξαγωγή προπονήσεων από 1η Απριλίου