Απόφαση της ΑΔΕΑ ακυρώνει απόφαση του Δ.Σ της 23/12/2016