Παράτυποι αγώνες του Σωματείου Λευκωσίας – 6μηνος αποκλεισμός