Η Κυπριακή και Ιταλική Ομοσπονδία Ξιφασκίας ενώνουν δυνάμεις

(English text follows)

Σε μια τελετή-ορόσημο που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των Ευρωπαϊκών Αγώνων Ξιφασκίας στην Κρακοβία, στις 24 Ιουνίου 2023, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας και η Ιταλική Ομοσπονδία Ξιφασκίας υπέγραψαν επίσημα Μνημόνιο Συνεργασίας, ενισχύοντας τη δέσμευσή τους για την ανάπτυξη και την προώθηση της ξιφασκίας. Αυτή η ιστορική συνεργασία πρόκειται να ανοίξει νέους ορίζοντες για τους Κύπριους ξιφομάχους και προπονητές, ενισχύοντας την ανάπτυξη και την τεχνική κατάρτιση μέσα από τη διεθνή συνεργασία.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αντικατοπτρίζει τις κοινές αξίες και τα οράματα των δύο ομοσπονδιών, κυρίως στους ακόλουθους πυλώνες:

1. Ανάπτυξη των Αθλητών: Η συμφωνία στοχεύει να παρέχει στους Κύπριους αθλητές εξαιρετικές ευκαιρίες να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να βελτιώσουν τα αγωνιστικά τους προσόντα. Μέσω αυτής της συνεργασίας, οι Κύπριοι ξιφομάχοι θα αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία, θέτοντας τις βάσεις για τη περαιτέρω βελτίωσή τους και την επιτυχία τους στην παγκόσμια σκηνή ξιφασκίας.

2. Εκπαίδευση προπονητών: Το μνημόνιο δίνει επίσης έμφαση στην εκπαίδευση των προπονητών. Οι Κύπριοι προπονητές θα επωφεληθούν από την πρόσβαση στην ιταλική τεχνογνωσία και μεθόδους προπόνησης, που θα συμβάλουν στη συνολική πρόοδο της ξιφασκίας στην Κύπρο. Αυτή η ανταλλαγή γνώσεων θα δώσει τη δυνατότητα στους προπονητές μας να καλλιεργήσουν την επόμενη γενιά ταλέντων της ξιφασκίας.

3. Προκριματικοί και Εθνικοί Αγώνες: Ίσως η πιο σημαντική πτυχή αυτής της συνεργασίας είναι η ευκαιρία πρόσβασης των Κύπριων αθλητών για συμμετοχή σε προκριματικούς και εθνικούς αγώνες στην Ιταλία. Αυτή η ευκαιρία όχι μόνο διευρύνει τους ορίζοντές τους αλλά και προσδίδει πολύτιμες εμπειρίες για το μέλλον.

Ο κ. Κωνσταντίνος Ταλιώτης, Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του, λέγοντας: «Αυτή η συνεργασία είναι απόδειξη της ακλόνητης δέσμευσής μας να παρέχουμε στους αθλητές και τους προπονητές μας τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες να διαπρέψουν στην ξιφασκία. Είμαστε ενθουσιασμένοι για το μέλλον του αθλήματός μας και ανυπομονούμε να γίνουμε μάρτυρες της ανάπτυξης και της επιτυχίας της κυπριακής ξιφασκίας στην παγκόσμια σκηνή».

Σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 31 Αυγούστου, εκπρόσωποι και των δύο ομοσπονδιών συζήτησαν και συμφώνησαν σε όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, θέτοντας τα θεμέλια για την έναρξη αυτής της συνεργασίας.

Η τελετή υπογραφής, που πραγματοποιήθηκε στην Κρακοβία κατά τη διάρκεια των Ευρωπαϊκών Αγώνων, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για την Κύπρο και την Ιταλική ξιφασκία. Και οι δύο ομοσπονδίες είναι πρόθυμες να εργαστούν χέρι-χέρι για να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον για τους αθλητές και τους προπονητές τους.

Ανακοίνωση της Ιταλικής Ομοσπονδίας https://federscherma.it/firmato-a-cracovia-il-protocollo-di-collaborazione-internazionale-tra-le-federazioni-ditalia-e-cipro/(στις φωτογραφίες ο πρόεδρος της Ιταλικής ομοσπονδίας, Paolo Azzi και ο νυν πρόεδρος της ΚΟΞ, Κωνσταντίνος Ταλιώτης)

###

Σχετικά με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας:

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας ως η ανώτατη αθλητική αρχή του αθλήματος στην Κύπρο, είναι αφοσιωμένη στην προώθηση και ανάπτυξη του αθλήματος της ξιφασκίας. Δεσμευμένη στις αρχές της αριστείας, της ευγενούς άμιλλας και του «ευ αγωνίζεσθαι», η ομοσπονδία προσπαθεί να παρέχει ευκαιρίες σε αθλητές και προπονητές να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους στην εθνική και διεθνή σκηνή.

Σχετικά με την Ιταλική Ομοσπονδία Ξιφασκίας:

Η Ιταλική Ομοσπονδία Ξιφασκίας είναι γνωστή για την πλούσια ιστορία και την αριστεία της στην ξιφασκία. Με μια πλούσια και επιτυχημένη παράδοση, η ομοσπονδία δεσμεύεται να υποστηρίξει την ανάπτυξη της ξιφασκίας και να προωθήσει τη συνεργασία με άλλα έθνη για την ενίσχυση του αθλήματος παγκοσμίως.

***********************************

Cyprus Fencing Federation and Italian Fencing Federation Join Forces

In a landmark ceremony held during the European Games in Krakow, 24th June 2023, the Cyprus Fencing Federation and the Italian Fencing Federation officially signed a Memorandum of Cooperation, solidifying their commitment to the development and promotion of fencing in both nations. This historic partnership is set to open new horizons for Cypriot fencers and coaches, fostering international growth and collaboration within the sport.

The Memorandum of Cooperation reflects the shared values and visions of both federations, emphasizing the following key objectives:

1. Athlete Development: The agreement aims to provide Cypriot athletes with exceptional opportunities to enhance their skills and raise their competitive standards. Through this partnership, Cypriot fencers will gain valuable international experience, setting the stage for their continued success on the global fencing stage.

2. Coaching Education: The memorandum also places significant emphasis on coaching education. Cypriot coaches will benefit from access to Italian expertise and training methods, which will contribute to the overall

advancement of fencing in Cyprus. This exchange of knowledge will empower our coaches to nurture the next generation of fencing talent.

3. Qualifying and National Competitions: Perhaps the most exciting aspect of this collaboration is the newfound access for Cypriot fencers to participate in qualifying and national competitions in Italy. This opportunity not only broadens their horizons but also imparts valuable experiences for the future.

Mr. Constantinos Taliotis, President of the Cyprus Fencing Federation, expressed his enthusiasm, saying, “This partnership is a testament to our unwavering commitment to providing our athletes and coaches with the best possible opportunities to excel in fencing. We are excited about the future of our sport and look forward to witnessing the growth and success of Cypriot fencing on the world stage.”

Notably, during a recent teleconference held on 31st August, representatives from both federations discussed and agreed upon all technical details, setting the foundation for the commencement of this collaboration.

The signing ceremony, held in Krakow during the European Games, marks the beginning of a new era for Cyprus and Italian fencing. Both federations are eager to work hand-in-hand to create a brighter future for their athletes and coaches.

Announcement of the Italian Federation https://federscherma.it/firmato-a-cracovia-il-protocollo-di-collaborazione-internazionale-tra-le-federazioni-ditalia-e-cipro/

###

About Cyprus Fencing Federation:

The Cyprus Fencing Federation is dedicated to promoting and developing the sport of fencing in Cyprus. Committed to excellence and sportsmanship, the federation strives to provide opportunities for athletes and coaches to reach their full potential on the national and international stage.

About Italian Fencing Federation:

The Italian Fencing Federation is renowned for its rich history and excellence in fencing. With a tradition of success, the federation is committed to supporting the growth of fencing and fostering collaboration with other nations to strengthen the sport worldwide.