Προκύρηξη Σύμβασης – “Οργάνωση Αγωνιστικού χώρου και Τεχνική Υποστήριξη Αγώνων της ΚΟΞ”

Ανακοινώνεται η προκύρηξη σύμβασης για τη θέση του Συνεργάτη της ΚΟΞ όπως παρακάτω:

Ονομασία: Σύμβαση 01/2017

Θέμα: Οργάνωση Αγωνιστικού χώρου και Τεχνική Υποστήριξη Αγώνων της ΚΟΞ

Προυπολογισμός: 450 Ευρώ

Προθεσμία Δηλώσεων: μέχρι και 12 Αυγούστου 2017

Έναρξη Σύμβασης: 1 Σεπτεμβρίου 2017

Λήξη Σύμβασης: 31 Δεκεμβρίου 2017

Υποβολή Δηλώσεων: info@fencing.org.cy ή δια χειρός.

Σύμβαση 01/2017