Προκύρηξη Σύμβασης – “Ομοσπονδιακός προπονητής”

Ανακοινώνεται η προκύρηξη σύμβασης για την θέση του Ομοσπονδιακού Συνεργάτη της ΚΟΞ όπως παρακάτω:

Ονομασία: Σύμβαση 02/2017

Θέμα: Ομοσπονδιακός προπονητής

Προυπολογισμός: 3000 Ευρώ

Προθεσμία Δηλώσεων: μέχρι και 12 Αυγούστου 2017

Έναρξη Σύμβασης: 28 Αυγούστου 2017

Λήξη Σύμβασης: 31 Δεκεμβρίου 2017

Υποβολή Δηλώσεων: info@fencing.org.cy ή δια χειρός.

Σύμβαση 02/2017