Προκύρηξη Σύμβασης – “Γραμματειακές Υπηρεσίες”

Ανακοινώνεται η προκύρηξη σύμβασης για την θέση του Συνεργάτη της ΚΟΞ όπως παρακάτω:

Ονομασία: Σύμβαση 03/2017

Θέμα: Γραμματειακές Υπηρεσίες

Προυπολογισμός: 600 Ευρώ

Προθεσμία Δηλώσεων: μέχρι και 12 Αυγούστου 2017

Έναρξη Σύμβασης: 1 Σεπτεμβρίου 2017

Λήξη Σύμβασης: 31 Δεκεμβρίου 2017

Υποβολή Δηλώσεων: info@fencing.org.cy ή δια χειρός.

Σύμβαση 02/2017